UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

Neden girişimcilik?

Yapılan istatistiklere göre, nüfusun neredeyse yarısının kadın olduğu ülkemizde kadın istihdamının yalnızca % 24 ve bu oranın yalnızca % 1'inin girişimci olduğunu görmekteyiz. Türkiye'deki % 24'lük kadın istihdamı oranı, % 56'lık AB ortalamasının ve % 64'lük OECD ortalamasının çok altında olmakla birlikte,  OECD ülkeler arasında da en geride olduğunu söylemek mümkündür.

Kadınların işgücüne katılımlarında görülen hızlı düşüş ve kadınlar arasındaki yüksek işsizlik oranları karşısında, kadınların ücretli istihdamdaki paylarının artırılmasına ve mesleki statülerinin geliştirilmesine yönelik olarak kadın girişimciliği bir çözüm olarak geliştirilmiştir.

Kadın girişimciliği, kadınların işgücü piyasasına erkeklerle eşit koşullarda girmesini sağlayarak kadın istihdamını artırmak başta olmak üzere; kadınların henüz gerçekleştiremedikleri potansiyellerinin kullanabilmelerini sağlamak, kadınların çalışabilecekleri iş ve iş ortamları geliştirmek ve en önemlisi kadının güçlenmesine ve sosyoekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunmak açısından son derece önemlidir.

Girişimcilerin girişim sürecinde yeni bir yatırımın başlatılması ve geliştirilmesi sırasında çözmek zorunda oldukları bir fırsatın fark edilmesi ve değerlendirilmesi, is planının hazırlanması, gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve temin edilmesi, kurulan isletmenin yönetilmesi gibi genel problemlerin yanında kadınlar aynı zamanda aile ve toplum baskısı, eğitim yetersizliği, cinsiyete dayalı rol ayrımcılığı, sosyal pozisyon ve iletişim eksikliği, gerekli is bağlantılarına sahip bulunmamaları, sermaye eksikliği ve yeterince tecrübe sahibi olmamaları gibi bir takım özel sorunlara da sahiptir. 

Proje ile, kadınlara karşılaştıkları bu sorunların çözümünde destek sunulması hedeflenmektedir. Bu projedeki girişimcilik eğitimi, kadınlara girişimci olabilme ve potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, ihtiyaç duydukları sermaye, danışmanlık ve gereken bilgilere nasıl ulaşabilecekleri ve ellerindeki fırsatları görmeler ve değerlendirebilmeleri açısından katkıda bulunacaktır.

Proje çerçevesinde kadınlara alternatif girişimcilik modelleri, örneğin kadınların bir araya gelerek ortak kurdukları kooperatif, hakkında da bilgilendirme yapılacaktır. Böylelikle kadınlar kendilerine uygun modeli seçebilecektir. 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 60 saatten oluşmaktadır. Eğitimiler sadece kadınlara yönelik olup ücretsizdir. 

Eğitime Katılım Şartları

18 yaş ve üstünde iş fikri olan kadınlar eğitime katılabilirler. 

Eğitim %80 (seksen) oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır.

Eğitimler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yapılacaktır.

Eğitimin İçeriği: 

Girişimcilik özelliklerinin sınanması

İş fikri geliştirme ile ilgili yaratıcılık egzersizleri  

İş planı kavramı ve öğeleri-pazar araştırması

İş planı kavramı ve öğeleri -pazarlama planı 

İş planı kavramı ve öğeleri-üretim planı  

İş planı kavramı ve öğeleri-yönetim planı  

Atölye çalışmaları (pazar araştırması) 

Atölye çalışmaları (pazarlama planı)  

Atölye çalışmaları (üretim planı)  

Atölye çalışmaları (yönetim planı)  

İş planı kavramı ve öğeleri-finansal planı

İş planı yazımı ve sunumunda dikkat edilecekler

Atölye çalışmaları (finansal plan) 

İş planı yazımı ve sunumunda dikkat edilecekler

İş planı yazımı ve sunumunda dikkat edilecekler